Enter your keyword

Moduli i parë i gjeneratës së XVI kushtuar kapitullit 23 negociues

Moduli i parë brenda kuadrit të programit për gjeneratën e 16-të të Shkollës së Menaxhimit Demokratik do të realizohet nga 16 deri më 18 mars 2018 në hotelin “Rezidenca” në Przhno, Budva.

Tema e këtij seminari është “Kapitulli 23 – Sfidat dhe procesi i negocimit”. Pjesëmarrësit e këtij brezi janë përfaqësues të partive politike, mediave, sektorit civil, autoriteteve ekzekutive dhe legjislative.

Një program i detajuar i seminarit është në dispozicion KËTU.