Enter your keyword

donatorët

October 29, 2018

Shkolla e Studimeve Politike

Për 15 vjet, Shkolla e Menaxhimit Demokratik në Mal të Zi ka rrjetëzuar politikanët, zyrtarët publikë, gazetarët, OJQ-të dhe aktivistët e sindikatave, si dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare përmes programeve arsimore duke u fokusuar në aftësitë praktike të rëndësishme për punën e tyre në shoqërinë malazeze.

March 29, 2018

Moduli i parë i gjeneratës së XVI kushtuar kapitullit 23 negociues

Moduli i parë brenda kuadrit të programit për gjeneratën e 16-të të Shkollës së Menaxhimit Demokratik do të realizohet nga 16 deri më 18 mars 2018 në hotelin “Rezidenca” në Przhno, Budva. Tema e këtij seminari është “Kapitulli 23 – Sfidat dhe procesi i negocimit”. Pjesëmarrësit e këtij brezi janë përfaqësues të partive politike, mediave, […]

March 29, 2018

Hapja e gjeneratës së XVI

Të hënën (12 shkurt) në Qendrën e Informimit të BE-së në Podgoricë do të mbahet ceremonia e hapjes solemne dhe paneli hyrës për brezin e ri, gjeneraten e gjashtëmbëdhjetë të Shkollës së Menaxhimit Demokratik. Këtë vit programin e gjeneratës së XVI të SHMD-së do të hapë zonja Margaret Ann Uyehara, Ambasadorja e SHBA-së, zoti Mladen […]

PARTNERËT