Enter your keyword

Mreža


“Škola demokratskog rukovođenja” uspostavila je u 2007. partnerstvo sa Mrežom Škola političkih studija, koja dejeluje u Istočnoj Evropi pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope sa ciljem promocije evropskih vrijednosti i stvaranja novih lidera u regionu. Škole u regionu, članice ove mreže, nastale su po modelu Moskovske škole za politicke studije koja je osnovana 1992. godine, a trenutno Mreža obuhvata 21 Škola. Podršku radu Škola pruža Generalni direktorat za politička pitanja (DGAP) Savjeta Evrope u smislu koordiniranja rada i saradnje izmedu Škola, unaprjedenja prakse razmjene znanja i iskustava i definisanja programa i izbora predavaca na školama.

Tokom 2003. direktori škola su ustanovili sporazum o saradnji baziran na sledecim principima: medusobno približavanje programa rada škola; razmjena strucnjaka/predavaca i polaznika škola; organizovanje zajednickih sesija za polaznike razlicitih škola; isticanje evropske dimenzije kroz program rada škola.

Opširnije na: www.schoolsofpoliticalstudies.eu

Kontakt: [email protected]