Enter your keyword

Škola političkih studija počela je sa radom 2002. godine sa misijom doedukacije aktivnih i budućih donosilaca političkih odluka, prepoznatih nosilaca društvenih promjena i kreatora javnog mnjenja, potencijalnih i dejstvujućih inicijatora pozitivnih društvenih procesa i reformi. Administrator Škole je Građanska alijansa ( www.gamn.org ).

Škola političkih studija je zamišljena kao forma dodatnog obrazovanja, okvir za sticanja novih teorijskih i praktičnih znanja i tehnika koje će omogućiti polaznicima škole profesionalnije, efikasnije i modernije obavljanje javnih poslova na kojima su angažovani. Ideja organizatora je stvaranje političke elite u Crnoj Gori, izgrađivanje kompetentnih, efikasnih političkih i društvenih aktivista sposobnih da usvajaju i da se služe različitim znanjima, činjenicama, da misle i djeluju autonomno, da razumiju osnovne vrijednosti na kojima počiva ideja i praksa izgradnje demokratskog društva i vrijednosti evropskih integracija.

Upravo ideje reformi, uspješnog stranačkog rada i evropskih integracija su tri ključna problematsko-programska fokusa Škole. Time Škola daje doprinos kvalitetnijem organizovanju rada stranaka, sprovođenju demokratskih reformi, pozitivnoj transformaciji crnogorskog društva i kvalitetnijem pozicioniranju naše zemlje u novoj, proširenoj Evropi.

Ujedno time se otvara i prostor za kritičko promišljanje mogućnosti i ograničenja tranzicionih procesa u Crnoj Gori.