Enter your keyword

Program škole


Program Škole predviđa 5 modula:

– Evropske integracije –
Ovaj modul ima za cilj da polaznici Škole povećaju nivo znanja o razvoju same ideje Evropske Unije kao i funkcionisanju struktura unutar evropske zajednice zemalja, da bolje razumiju različite aspekte integracije države u EU polazeći od pravnog do medijskog gledišta. Namjera je i da se poveća nivo informisanosti o trenutnom statusu Crne Gore u procesu EU integracija, obaveza koje će država na tom putu imati kao i podizanje nivoa svijesti polaznika o demokratskim procesima iz iskustva drugih zemalja.

– Vladavina prava –
Ovaj modul ima za cilj da se polaznicima Škole približi koncept vladavine zakona, da se ​​poveća nivo znanja o crnogorskom pravnom i institucionalnom okviru za postizanje vladavine prava i izazovima koji prate taj proces. Namjera je da polaznici steknu određena saznanja o ključnim problemima vladavine prava u Crnoj Gori kao što su korupcija, kriminal, nezavisnost pravosuđa i tužilaštva, suočavanje sa prošlošću ali i o ulozi državnih revizora na putu uspostavljanja pravne države.

– Ljudska prava –
Ovaj modul ima za cilj da kod polaznika Škole unaprijedi nivo razumijevanja neophodnosti poštovanja ljudskih prava, sa osvrtom na Kopenhaške kriterijume i iz ugla misije Savjeta Evrope kao i najboljih primjera međunarodnih standarda. Namjera je da se kod polaznika ​​poveća nivo znanja o crnogorskom pravnom i institucionalnom okviru za zaštitu ljudskih prava ali i o ključnim problemima poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori ( diskriminacija , izbjeglice i interno raseljena lica, sloboda govora i pravo na privatnost, poštovanje radnih i sindikalnih prava kao i utisak Međunarodne zajednice o nivou poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori ).

– Odgovorne institucije i liderske vještine –
Kroz ovaj modul učesnici stiču konkretna znanja o načinu funkcionisanja razvijenih demokratskih društava, snazi demokratskih institucija i njihovoj međusobnoj nezavisnosti. Konkretne teme koje se tretiraju na ovom modulu su: povjerenje građana u institucije sistema, političke partije koje ih predstavljaju u parlamentu, koncept odgovornosti državnih službenika, na koji način se stiču liderske vještine ali i šta je to što svaki lider mora da posjeduje.

– Svjetski forum demokratije Strazbur –
Svjetski forum demokratije je događaj koji na jednom mjestu okuplja reformiste i najznačajnije lidere 21. vijeka kako bi zajedno radili na iznalaženju demokratskih odgovora na ekonomske, socijalne i političke izazove sa kojima se suočavaju naša društva danas. Pored eksperata koji učestvuju na simpozijumu sa liderima evropskih institucija, parlamentarcima na evropskom i nacionalnom nivou, Forumu prisustvuju i predstavnici Škola političkih studija Savjeta Evrope među kojima i predstavnici crnogorske ŠDR. Svjetski forum demokratije je mjesto koje omogućava razmjenu iskustava, identifikovanje zajedničkih problema i pomoć u pronalaženju mogućih odgovora na aktuelne društvene izazove.

Učešće u Školi je dobrovoljno i besplatno i jedina obaveza učesnika je redovno pohađanje seminara u okviru rada škole.