Enter your keyword

Gazetaria lirë dhe të pavarur në një shoqëri demokratike

Në periudhën nga data 28 deri 30 tetor në hotel “Bristol” në Mostar, do të mbahet seminari i alumnistëve të Shkollës së menaxhimit demokratik.

Tema e seminarit do të jetë “Gazetaria e lirë dhe e pavarur në një shoqëri demokratike” ndërsa pjesëmarrësit e seminarit do të jenë përfaqësuesit e partive politike dhe mediave.

Program i detajuar i seminarit mund të shihet KËTU.