Enter your keyword

Hapja e gjenerates XIV dhe modulit I

Ekipi i SHMP-së ka formuar gjeneratën e XIV të Shkollës të menaxhimit politik. Këtë gjeneratë e përbëjnë të rinjtë nga partitë politike, pushteti dhe medijat.

Listën finale të pjesëmarrësve mund ta gjeni këtu.

Nga data 2 deri me 4 tetor në hotelin “Sllovenska plazha” në Budva, do të mbahet hapja solemne dhe seminari i parë i gjeneratës se re të SHMP-së. Tema e këti moduli do të jetë: “Si të arritet deri te bashkpunimi i suksesshëm mes medijave dhe PR”.