Enter your keyword

Lajmërim mbi Alumni seminarin të Rrjetit të Shkollave të Studimeve Politike në Strasburg

Seminari i parë i Rrjetit të Shkollave të Studimeve Politike dedikuar alumnistëve me titull “Fuqizimi i potencialeve të rinjve për ndërtim e një të ardhme demokratike” do të mbahet më 19 dhe 20 qershor në Strasburg, në Këshillin e Evropës.

Seminari do të mbledhë alimnistët e rrijetit të Shkollave të Studimeve Politike të Këshillit të Evropës me pozicione më të rëndësishme profesionale, të cilët do të diskutojnë problemet aktuale me të cilat përballohet Evropa, rolin e Këshillit të Evropës në konstelacionin e marrëdhënieve moderne si dhe për fuqinë që gjeneratat e reja kajn në ndryshimet demokratike.

Para Shkollës së Menaxhimit Demokratik do të marrë pjesë edhe znj Sanja Kaleziq, shefe e kabinetit të Gjykatës Supreme të Malit të Zi.