Enter your keyword

Seminari dytë i gjeneratës së XV të SHMD-së

Në periudhë prej datës 21 deri më 23 prill SHMD do të organizojë modulin e dytë për gjeneratën e XV të Shkollës.

Tema e seminarit do të jenë “Ballafaqimi me të kaluarën. Dialogu si një mjet për zgjidhjen e konflikteve”. Në seminarin mbi ballafaqimin me të kaluarën do të flasin gazetarë të shquar, politikanë dhe përfaqësues të Prokurorisë të cilët janë të përfshirë në mënyrë profesionale në këtë proces. Në dritën e zhvillimeve aktuale politike dhe rëndësisë së dialogut në procesin e paqes dhe konfliktit do të realizohet punëtori dy-ditore.

Kjo gjeneratë përbëhet nga 24 pjesëmarrës, duke përfshirë një numër të konsiderueshëm të anëtarëve të Parlamentit të Malit të Zi, zyrtarë të lartë të partive parlamentare dhe përfaqësusëve të qeverisë, si dhe redaktorëve dhe gazetarëve, pothuajse të gjitha mediave malazeze.

Detajet e programit të seminarit janë në dispozicion KËTU.