Enter your keyword

Shpallet konkursi për gjeneratën e XIV të SHMD-së

Shkolla e Menaxhimit Demokratik ka shpallur konkursin për gjeneratën e XIV të SHMD-së. Të gjithë të interesuarit, paketën e aplikimit dhe informatat e më tejshme mund ti marrin këtu.