Enter your keyword

Učesnici

Učesnici

UČESNICI

Škola demokratskog rukovođenja je proizašla iz DLP programa (Democratic Leadership Program) Savjeta Evrope, koji su pohađali aktivisti Nansen dijalog centra – Crna Gora. Od svoje prve generacije 2002 godine, ciljna grupa su bili aktivisti podmladaka političkih partija. U prve tri generacije Školu je prošlo stotinjak aktivnih članova parlamentarnih političkih partija iz cijele Crne Gore. Oni su i dalje veoma aktivni i zauzimaju važne uloge u svojim partijama.

Sa četvrtom generacijom Škole iz 2006. godine fokus se pomjera na političare višeg hijerarhijskog nivoa, te u toj generaciji među 25 učesnika Školu pohađaju predsjednici, portparoli, poslanici, predsjednici Opstinskih odbora, članovi Glavnih odbora i drugi visoki funkcioneri parlamentarnih stranaka.

Dobijanjem statusa člana Mreže Škola političkih studija Savjeta Evrope, od pete generacije, ciljna grupa se prošrila i na novinare, NVO i sindikalne aktiviste i uposlene u javnoj administraciji, u skladu sa pravila Mreže.

XII generacija

Adel Omeragić, Dnevne novine, novinar
Aleksa Bečić, SNP, član GO
Ana Ponoš, PCG, članica GO, sekretarka za vanjske poslove i evropske integracije
Asslan Llunji, FORCA, član Predsjedništva
Blažo Rađenović, LP, predsjednik OO Budva
Boris Pejović, NOVA, član GO, savjetnik poslaničkog kluba
Dalibor Vuksanovic, PZP, član GO
Dijana Drašković, TVCG, novinarka
Doris Nikolić, DPS, članica Predsjedništva SM
Dražen Đurašković, Vijesti, novinar
Dražen Vujović, MINA, novinar
Dževdo Jasavić, BS, savjetnik Potpredsjednika Skupštine CG
Jelena Ćetkovic, Antena M, novinarka
Jelena Ćorluka, TV Vijesti, novinarka
Luka Rakčević, PCG, koordinator Foruma mladih
Ljubomir Filipović, SDP, potpredsjednik Opštine Budva
Marijana Milošević, NOVA, članica Predsjedništva mladih
Marina Vujadinović, SNP, članica GO
Martina Trifunović, DPS, predsjednica MO Sutomore
Milica Đokđurić, „Robin Hud”, član produkcijskog tima
Milica Kaluđerović, SNP, članica GO
Nikola Martinović, PCG, koordinator Foruma mladih
Stevan Katić, PZP, član GO, potpredsjednik Opštine Herceg Novi
Vladana Vučinić, politikološkinja

Forum demokratskog rukovođenja

Zamišljen je kao okvir za praktično osposobljavanje, povećanje nivoa znanja o ključnim političkim vještinama, najbitnijim pitanjima i problemima reformskih procesa u kontekstu evropskih i transatlantskih integracija Crne Gore,
Sa idejom kreiranja platforme za kros – sektorsko povezivanje,
Imajući u vidu da je tokom prethodnih osam godina Škola prošla kroz unutrašnje promjene, koje su pratile dinamiku i razmjere reformskih procesa u zemlji, a od 2006 god., ŠDR je postala članica mreže Škola političkih studija Savjeta Evrope, time podižući kvalitet svojih programa na viši nivo, kroz interakciju sa Savjetom Evrope, kao i srodnim školama na području Zapadnog Balkana i Istočne Evrope,
Prolazeći programske sadržaje koji obuhvataju najbitnije tranzicione teme, nudeći svojim polaznicima savremene i zanimljive perspektive svakodnevnih problema, kroz interaktivni rad sa priznatim stručnjacima iz Crne Gore i inostranstva,
Svjesni da je za naš rad, od veoma bitng značaja umreženost i povezanost,
Posvećeni evropskoj demokratskoj političkoj kulturi i sistemu vrijednosti.

forum al 2

Mi, alumnisti, devet generacija Škole demokratskog rukovođenja, formiramo
  FORUM DEMOKRATSKOG RUKOVOĐENJA  
sa ciljevima:

* organizovanja i povezivanja, na način koji bi omogućio održavanje komunikacije među polaznicima,
* stvaranje uslova za dodatno obrazovanje unutar ŠDR-a ili partnerskih škola političkih studija, kao i zajedničku saradnju među samim alumnistima na osnovama programskog sadržaja ŠDR-a,
* stvaranje formalnog okvira za podršku zajednčkim aktivnostima alumnista ŠDR-a,
* konstantnog doprinosa demokratskim i integrativnim procesima u Crnoj Gori.

Rad Foruma biće javan i omogućiće svim polaznicima da učestvuje u kreiranju njegovog rada, kao i da koriste njegove i resurse ostalih alumnista.