Enter your keyword

Delegacija Crne Gore u studijskoj posjeti Berlinu

Od 6. do 9. juna crnogorska delegacije koju su činili nezavisni poslanik crnogorskog Parlamenta gdin Aleksandar Damjanović i predstavnica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Tijana Knežević učestvovali su u studijskoj posjeti Berlinu. Aktivnost je dio regionalnog projekta “Javni dijalog o efikasnom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi” koji implementira šest političkih Škola Savjeta Evrope ( Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo, Crna Gora i Bosna i Hercegovina ) uz kontinuiranu podršku GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Tokom posjete Bundestagu i Bundesratu, članovi parlamenata zemalja Zapadnog Balkana sastali su se sa predsjedavajućim Parlamentarne grupe za saradnju Bundestaga sa zemljama JIE, Josipom Juratovićem i sa predstavnicima Istočnoevropske parlamentarne grupe Bundestaga i Zelene parlamentarne grupe. Učesnici studijske posjete sastali su se i sa predstavnicima neprofitnih “think tank” organizacija, koje su aktivne na polju održivog korišćenja energije kao sto su Grupa za energetski nadzor (EGW) i Agora Energiewende ali i EUREF kampus, koji svojim radom promoviše sprovođenje energetske tranzicije. Jedna od glavnih poruka koje su se mogli čuti tokom ove posjete jeste da zemlje regiona moraju mijenjati ali i zajednički sprovoditi energetske politike.