Enter your keyword

Dijalog o energetskoj efikasnosti

Dijalog o energetskoj efikasnosti

U okviru projekta Javni dijalog o energetskoj efikasnosti i održivom korišćenju energije podržanog od strane GIZ ORF EE, Škola demokratskog rukovođenja je u saradnji sa partnerima: Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Inženjerskom komorom i Privrednom komorom u petak 22. novembra organizovala stručni skup o regulatornom okviru u oblasti energetske efikasnosti zgrada.

Na ovaj način nastavljamo da u saradnji sa partnerima vodimo dijalog na temu energetske efikasnosti a skup je poslužio za upoznavanje ciljnih grupa sa novim zakonskim obavezama i regulativom kada je u pitanju sertifikovanje zgrada u skladu sa standardima.