Enter your keyword

FORMIRANA NEFORMALNA ZELENA POSLANIČKA GRUPA

Škola demokratskog rukovođenja je u saradnji sa poslanicima Skupštine Crne Gore formirala neformalnu Zelenu poslaničku grupu, a uz podršku njemačke organizacije GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).Cilj ovog projekta jeste da teme zaštite životne sredine, održivog korišćenja energije i energetske efikasnosti, zaštite klime i generalno održivog razvoja, dobiju zasluženi prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja. Uključivanjem u grupu, poslanici će, u saradnji sa civilnim sektorom, doprinijeti ostvarivanju ovog cilja, ali i imati priliku da aktivnim radom utiču na usklađivanje propisa Crne Gore sa evropskim standardima i normama iz navedenih oblasti.

Do sada je osam poslanika/ca crnogorske Skupštine iz vlasti i opozicije iskazalo interesovanje za ovu grupu potpisivanjem Povelje i nadamo se da će se u narednom periodu njen sastav proširiti priključivanjem poslanika/ca i ostalih političkih partija.

Poslanicima će uključivanje u ovu grupu omogućiti da: unaprijede svoja znanja iz oblasti zaštite životne sredine, održivog korišćenja energije, energetske efikasnosti, urbane mobilnosti i uopšte održivog razvoja; da se povežu sa svojim kolegama poslanicima, stručnjacima i aktivistima; budu vidljiviji u javnosti i da se povežu sa organizacijama civilnog društva aktivnim u zaštiti životne sredine, održivog korišćenja energije i održivog razvoja.

U sklopu aktivnosti predviđenih projektom realizovan je radni ručak sa poslanicima tokom kog su prezentovane politike energetske efikasnosti i zašto je ova tema značajna i za društvo i za državu. Takođe, poslanici su izrazili izuzetnu zainteresovanost za rad grupe ističući da bi u narednom periodu bilo poželjno uspostaviti Sekretarijat, ali u aktivnosti uključiti i instituciju Parlamenta. Poslanici su saglasni da su u ovoj oblasti neophodne podsticajne mjere kako bi se politike u ovim oblastima pokrenule naglašavajući i neophodnost političke volje.

Ove aktivnosti, podržane od strane njemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ-ovi Otvoreni regionalni fondovi za Jugoistočnu Evropu za Energetsku efikasnost i Biodiverzitet, dio su regionalne inicijative šest zemalja Zapadnog Balkana.