Enter your keyword

II generacija polaznika – 2014. godina

  • Ana Radusinović, portparol Ministarstva pravde
  • Goran Tuponja, Pozitivna Crna Gora, poslanik
  • Mirjana Bošković, portparol Ministratsva unutrašnjih poslova
  • Mirko Stanić, SDP, portparol
  • Sanja Mihaljević, DF savjetnik Kluba poslanika
  • Sead Šahman, BS predsjednik mladih
  • Snežana Jonica, SNP, poslanica