Enter your keyword

II modul XI generacije Škole demokratskog rukovođenja

U periodu od 15-17. februara u Baru održaće se II modul u okviru XI generacije ŠDR pod nazivom “Izazovi poštovanja Vladavine prava u Crnoj Gori”.

Nakon prvog I modula o evropskim procesima, učesnici nove generacije će imati priliku da čuju predavanja na teme kao što su “Sudstvo i politika u Crnoj gori u XX vijeku”- prof. dr Šerbo Rastoder, “Problem kriminala u Crnoj Gori”- Božidar Vuksanović, “Borba protiv korupcije”- Aleksandar Damjanović, “Oblici kontrole budžetskih sredstava”- Branislav Radulović, “Izazovi reforme sudstva”- Radule Kojović, “Nezavisnost i efikasnost pravosudnog sistema”- Siniša Bjeković, “Sudstvo i mediji”- Hasnija Simonović, “Sprječavanje pranja novca”- Vesko Lekić, “Vladavina prava i suočavanje sa prošlošću”- Ajša Hadžibegović, “Vladavina prava u Crnoj Gori iz perspektive EU” – nj.e. Lubomir Kopaj.