Enter your keyword

Izabran novi Akademski savjet ŠDR

Izabran je novi Akademski savjet ŠDR u sastavu: prof. dr Sonja Tomović Šundić (predsjednica), prof. dr Igor Davor Gaon, prof. dr Steinar Bryn, Bojan Zeković, Ana Kadović, Milica Kovačević. Više o članovima Savjeta na http://www.sdr.gamn.org/oskoli.html