Enter your keyword

Jačanje uloge NVO-a u oblasti EE i klimatskih promjena

Jačanje uloge NVO-a u oblasti EE i klimatskih promjena

Predstavnici sedam Škola političkih studija iz regiona, GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost i Federalne njemačke fondacije za životnu sredinu potpisali su u Sarajevu Memorandum o razumijevanju. Potpisivanjem ovog dokumenta zvanično je počela treća faza projekta “Javni dijalog o održivom korišćenju energije i energetskoj efikasnosti”.

U narednom periodu Škola demokratskog rukovođenja će sprovoditi niz aktivnosti u cilju jačanja uloge civilnog sektora za vođenje adekvatnog dijaloga na temu EE i klimatskih promjena. Ujedno fokus će biti na praćenju rada nadležnih institucija i implementaciji zakonske regulative koja tretira ovu oblast. ŠDR će u saradnji sa Skupštinom Crne Gore inicirati i organizovanje parlamentarnog konsultativnog saslušanja na temu primjene zakonske regulative a kako bi i poslanici i šira javnost dobili neophodne informacije o stanju u oblasti EE i klimatskih promjena.