Enter your keyword

NACIONALNA KONFERENCIJA “OBNAVLJANJE IDEJE: CRNA GORA – EKOLOŠKA DRŽAVA”

Zaključci konferencije:

Nova vlada je najavila opsežan plan svojih aktivnosti u oblasti svog djelovanja, koji između ostalog uključuju

 • Smanjenje energetske zavisnosti od fosilnih goriva
 • Unapredjenje nacionalne metodologije za ispravno korišćenje prirodnih resursa.
 • Zasutavljanje gubitka biodiverziteta
 • Oporavak ugroženih vrsta
 • Identifikacija strateški važnih resursa (vodenih),
 • Sanacije ekoloških crnih tačaka, izrada planova sanacije u CG
 • Razvoj ekološke svijesti u CG, nije ekološka svijest na visokom nivou – neophoda edukacija kroz obrazovni sistem i NVO sektor
 • Podržavanje razvoja ekološkog aktivizma u CG…

Ono što je zabrinutost je da 30 godina nakon Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori nismo uspeli da Crna Gore danas bude ekološka država, koji je jedan od strateških ciljeva CG. Nažalost, dosadašnja vlast je pokazala da nije uspjela da se izbori za Crnu Goru kao ekološku državu.

Zato osim deklarativnog, moramo prihvatiti i princip CG kao ekološke države i dalji razvoj temeljiti na poštovanju tog principa, a planovi su da se razvoj buduće vlade zasniva na prinicipima zelene ekonomije.

Te su na primjer u toku razgovori sa Vladom o ideji izmjene zakona o energeticiji koji će ispoštovati Deklaraciju URE i zabrani izgradnju malih HE kao jednog vida velike devastacije u CG.

Istaknuto je da se za zaštitu određenih lokaliteta nijesu uključili građani, i da nije bilo NVO-a, građanskih akrtvista, mi ne bismo zašititili neke veoma važne lokalitete u CG. Time su građani svakako pokazali visoku ekološku svijest.

Takođe, od izuzetnog je značaja nacionalno brendiranje koje treba da bude fokus buduće ekspertske vlade i da se sa pricesom nacionalnog brendiranja započne što prije.

Princ Nikola Petrović Njegoš je istakao da nas rad na očuvanju Crne Gore kao ekološke države obavezuje kolektivno i pojedinačno i da je najbolji trenutak da se sada pred formiranje vlade razgovara na ovaj način o ovom veoma važnom ekološkom pitanju.Takođe, trenutna zdravstvena kriza nas poziva da prispitamo svoje vrijednosti i da budemo solidarni, te se moramo i u ovom cilju solidarisati i okrenuti jedni drugima i svojoj državi.

NVO aktivisti su istakli da je veoma važno vratiti povjerenje u institucije kako bi se aktivizam na očuvanju ekološke države mogao nastaviti, ali ne putem protesta, već putem institucija. Takođe, moramo se obratiti lokalnim zajednicama i uz saradnju sa njima sigurno doći do odličnih ideja i rješenja koji idu u prilog izgradnji ekološke Crne Gore. Potrebno je da svi zajedno napravimo Crnu Goru kućom koja je čista i bogata i iz koje će gosti da odlaze sa utiskom da im je bilo lijepo i da žele da se tu vrate.

Ideja ekološke Crne Gore nije istrošena jer i dalje imamo čiste rijeke, planine, jezera, proizvođače organske hrane i to je prednost Crne Gore koju možemo i moramo iskoristiti.

U cilju relaizacije projekta ekološke države, savjetovani su i neki konkretni koraci, kao što su:

 • Uvođenje moratorijuma na lov
 • Uvođenje moratorijuma na šume
 • Uvođenje moratorijuma na izgradnju i malih i velikih elektrana
 • Uvođenje zaštite poljoprivrednog zemljišta i njegove prenamjene
 • Da se proglasi ekološka mreža sa istraživanjima koja su napravljena u posljednjih nekoliko godina.

NVO sektor upućuje da naučna zajednica mora stalno pratiti smjernice razvoja ekološke države i nuditi donosiocima odluka više rješenja,  koji će se dalje predstaviti građanima radi društvenog konsenzusa i rada u zajedničkom postizanju cilja. Takođe, potrebno je izvršiti zakonodavne reforme u dijelu usklađivanja konfliktnih pravnih normi zaštite prirode sa zakonima koji uređuju oblasti energetike, šumarstva voda, inspekcijskog nadzora, uređenja prostora i izgardnje objekata.

Potrebna nam je veća transparentnost, naročito u ranim fazama odlučivanja u procesima donošenja odluka, te razvoj svijesti svih društvenih aktera i promjena navika kroz kaznenu politiku.