Enter your keyword

Najava alumni seminara Asocijacije škola političkih studija u Strazburu

Prvi seminar Asocijacije škola političkih studija posvećenih alumnistima pod nazivom “Osnaživanje potencijala mladih za izgradnju demokratske budućnosti” održaće se 19. i 20. juna u Strazburu u Savjetu Evrope.

Seminar će okupiti alumniste mreže Asocijacije škola političkih studija Savjeta Evrope na najznačajnijim profesionalnim pozicijama, koji će raspravljati o aktuelnim problemima sa kojima se suočava Evropa, ulozi Savjeta Evrope u konstelaciji savremenih odnosa i snazi mladih generacija da pokrenu i učestvuju u demokratskim promjenama.

Ispred Škole demokratskog rukovođenja na seminaru će učestvovati gdja Sanja Kalezić, šefica kabineta Vrhovnog suda Crne Gore.