Enter your keyword

Najava III modula Škole demokratskog rukovođenja

Škola demokratskog rukovođenja organizovaće III modul XI generacije Škole pod nazivom „Ljudska prava u Crnoj Gori – između standarda i prakse” u hotelu „Queen of Montenegro” u Bečićima, od 19.-21. Aprila. Modul će svečano otvoriti nj.e. Laurent Louis Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije

Nakon prva dva modula posvećenim evropskim procesima i vladavini prava u Crnoj Gori, učesnici nove generacije imaće ovog puta priliku da čuju predavanja na teme kao što su „Izazovi poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori” – gdin Šućko Baković; „Legislativa u oblasti ljudskih prava zasnovana na Kopenhaškim kriterijumima i situacija u Crnoj Gori” – gđa Ivana Jelić; „Osjetljiva linija između prava na slobodu informisanja i prava na privatnost” – gdin Aleksa Ivanović; „Manjinska prava u Crnoj Gori” – Sabahudin Delić; „Monitoring kršenja ljudskih prava. Najveći problemi” – gdin Milan Radović; „Izbjeglice i raseljena lica nakon Balkanske krize i u susret članstvu u EU” – gdin Aleksandar Čađenović; „Crnogorsko državljanstvo” – gđa Snežana Jonica; „Zakonodavni i institucionalni okvir zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori” – gdin Siniša Bjeković; „Suočavanje sa prošlošću” – gđa Ajša Hadžibegović, „Ljudska prava na Balkanu” – gdin Ivan Vejvoda.