Enter your keyword

Najava studijske posjete RAD 2014

Studijska posjeta u okviru RAD 2014 održaće se u regionu Trentino – Alto Adige, Južni Tirol- Italija u periodu od 09. do 12. Septembra. Posjeta će se realizovati u saradnji sa italijanskim kolegama iz Osservatorio Balcani e Caucaso.

Ova studijska posjeta obuhvatiće više tema: 

– Lokalna izgradnja institucija
– uticaj regionalne politike EU
– upravljanje jezičkom i nacionalnom raznovrsnošću na lokalnom nivou

Regionalna akademija za demokratiju (RAD) je inicijativa Mreže škola političkih studija Savjeta Evrope u okviru Zapadnog Balkana sa ciljem da doprinese izgradnji nove političke kulture i nove političke elite regiona.

Za više informacija o ovoj studijskoj posjeti : http://www.radwb.eu/2013/events/13-study-visit-to-trentino-alto-adige-s-dtirol