Enter your keyword

Novi Predsjednik ASPS

Predsjednicu Asocijacije Škola političkih studija gđu. Catherine Lalumière, na današnjem sastanku Asocijacija Škola, naslijedio je nakon deset godina, g. Nils Muiznieks, donedavni Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope.

Predstavnici Škola izrazili su zabrinutost zbog pritisaka koji se vrše nad njihovim kolegama u Bjelorusiji, Turskoj i Azerbejdžanu.