Enter your keyword

Održan III Modul Škole Demokratskog Rukovođenja

Od 28-30 septembra u Nikšiću (hotel Onogošt) je održan III Modul ŠDR.

U okviru ovog modula smo razgovarali o stanju ljudskih prava sa aspekta Evropskog suda za ljudska prava sa posebnim fokusom na zemlje Balkana.Više o ovoj temi je govorio prof. dr. Nebojša Vučinić Polaznicima je drugog dana bio interesantan Nordijski model saradnje i kako bi njihova iskustva mogli da primijenimo na lokalnom nivou.Više o ovome su govorili Gdin Geir Hakon Johansen i Gdin Steinar Bryn .Komunikacija u kriznim situacijama kao i pravila protokola su jako pobudila paznju.Na ovu temu su govorili gdin Miodrag Strugar i gdja Nina Redžepagić. Poslednjeg dana smo razgovarali o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini kao i trenutnoj poziciji Crne gore u pregovarackim pregovorima sa aspekta Velike Britanije zemlje koja je u fazi napustanja EU. Gdin Vernes Voloder i gdja Alison Kemp su govorili vise o ovome.

Poslednje mada ne i manje vazno je bilo predavanje o energetskoj efikasnosti u Crnoj Gori o cemu je govorio gdin Mladen Perić.