Enter your keyword

ODRŽAN SEMINAR O KULTURI, OBIČAJIMA, JEZIKU I PRAVIMA ROMA I EGIPĆANA

ODRŽAN SEMINAR O KULTURI, OBIČAJIMA, JEZIKU I PRAVIMA ROMA I EGIPĆANA

Seminar pod nazivom “Kultura, običaji, jezik i prava Roma i Egipćana”, održan je tokom vikenda u organizaciji Škole političkih studija u Pljevljima. Seminar je organizovan u okviru projekta koji je podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.
Seminar su u petak 2. aprila otvorili Igor Golubović, predsjednik Opštine Pljevlja, Ramiz Šahman, predstavnik Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Boris Raonić, predsjednik GA. Uvodno predavanje o kulturi, običajima, jeziku i pravima Roma i Egipćana u Crnoj Gori učesnicima je održao Elvis Beriša, direktor NVO Koračajte sa nama – Phiren Amenca.

Drugi dan seminara protekao je u diskusiji o političkom i društvenom aktivizmu Roma i Egipćana koju je sa učesnicima vodio Leon Đokaj aktivista za ljudska i manjinska prava. O značaju obrazovanja Roma i Egipćana govorio je Sokolj Beganaj, savjetnik u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava. Istog dana za učesnike seminara organizovana je posjeta Centru za kulturu i muzeju u Pljevljima.

Posljednjeg dana seminara učesnici su imali priliku da čuju više o aktivizmu Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori i primjerima u praksi. Učesnicima je ovo predavanje održala izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative, Fana Delija. Boris Raonić, predsjednik Građanske alijanse je nakon ovog predavanje održao sa učesnicima dijalog o integrisanju Roma i Egipćana kako u svoju zajednicu tako i u cjelokupno društvo.

Učesnicima Škole su na kraju seminara prikazane nagrađene novinarske priče na konkursu za najbolju istraživačku priču o promociji kulture i jezika Roma.