Enter your keyword

ODRŽAN SEMINAR ŠPS O KULTURI I PRAVIMA MANJINA U CRNOJ GORI

ODRŽAN SEMINAR ŠPS O KULTURI I PRAVIMA MANJINA U CRNOJ GORI

Nevladina fondacija “Građanska alijansa” započela je 29. oktobra 2020. sa sprovođenjem projekta “Mozaik nacionalnih kultura u Crnoj Gori”, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Kao jednu od inicijalnih aktivnosti projekta, Škola političkih studija (ŠPS), koja funkcioniše u okviru GA, organizovala je seminar pod nazivom “Kultura i prava manjina u Crnoj Gori” u period od 11. do 13. decembra u Ulcinju. Cilj ovog projekta je jačanje koncepta crnogorske multikulturalnosti kroz promociju kulture, običaja i jezika nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, kao i kroz podizanje svijesti o pravima manjina.

Seminar je otvorio gdin Vladimir Leposavić, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava, te je učesnicima XVIII generacije ŠPS održao predavanje na temu “Prava manjina u Crnoj Gori i usklađenost sa međunarodnim standardima”.

Drugi dan seminara bio je u znaku tema kao što su prava manjina – međunarodni i domaći standardi i zakonodavstvo, suočavanje sa vjerskim separatizmom u vremenu globalnih političkih promjena, kao I učešće manjina u javnom životu u Crnoj Gori.

Na seminaru je predstavljena publikacija „Kultura manjinskih naroda u Crnoj Gori“, što je takođe jedna od aktivnosti koja je realizovana u sklopu gore spomenutog projekta.

Tokom seminara održana su predavanja o pravu na upotrebu manjinskih jezika, pravu na informisanju na maternjem jeziku, pravima LGBTQ osoba u Crnoj Gori, ulozi poslanika i odbornika u ostvarivanju prava albanske manjine kao i o kulturi Roma u Crnoj Gori.