Enter your keyword

ODRŽAN WEBINAR NA TEMU “LJUDSKA PRAVA U KRIZNIM VREMENIMA”

Webinar po nazivu “Ljudska prava u kriznim vremenima” održan je danas 9. jula preko Zoom platforme. Webinar je organizovan u sklopu projekta Građanske alijanse (u čijem sklopu funkcioniše Škola političkih studija), koji je podržao Savjet Evrope.

Predavači na webinaru bili su Siniša Bjeković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Maja Raičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava i Bojana Jokić, predsjednica Upravnog odbora NVO LGBT Forum Progres.

Govornici su, svako iz svoje perspektive, govorili o situaciji unutar ranjivih grupa (žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, LGBT populacija, Romi), o uticaju govora mržnje na njihovu bezbjednost a iznijeli su mišljenje o načinu na koji institucije reaguju, kako da se ranjivim grupama pomogne da riješe probleme sa kojima se suočavaju.