Enter your keyword

ODRŽAN ZAVRŠNI SEMINAR XX GENERACIJE ŠPS

ODRŽAN ZAVRŠNI SEMINAR XX GENERACIJE ŠPS

U organizaciji Škole političkih studija u periodu od 12. do 14. maja održan je seminar pod nazivom “Crna Gora u borbi protiv korupcije i pregovaračka poglavlja 23 i 24”. Ovaj seminar ujedno je i završna aktivnost u okviru programa koji je namijenjen XX generaciji ŠPS.

U dijelu svečanog otvaranja seminara, učesnicima su se obratili Omer Barjaktari, predsjednik Opštine Ulcinj; Genci Nimanbegu, poslanik u Skupštini Crne Gore; Lejla Dervišagić, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i Milan Radović, direktor Škole političkih studija.

U okviru obraćanja su se mogle čuti jasne poruke o značaju EU integracija, a posebno u poglavljima 23 i 24. Lejla Dervišagić je posebno istakla značaj zviždača i njihovu ulogu u razotkrivanju korupcije. Ona je ukazala na potrebu usklađivanja Zakona o sprečavanju korupcije sa Direktivom (EU) 2019/1937 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2019. o zaštiti lica koja prijave kršenje prava EU, te je, između ostalog, preporučeno da bi pitanje zviždaca trebalo biti tretirano posebnim zakonom. Riječ na uvodnom predavanju uzeo je prof. dr Branislav Radulović, ističući značaj budžetske kontrole, ali i kontrole javnih finansija, uz konstataciju da je pitanje institucionalne odgovornosti imperativ za normalno funkcionisanje državnog sistema. U svom izlaganju osvrnuo se i na ulogu Državne revizorske institucije, njenu preventivnu, kontrolnu i savjetodavnu ulogu, iznoseći konkretne primjere iz prakse.

Drugi dan seminara otvorio je Momčilo Radulović, predsjednik Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) izlaganjem o odgovornosti u sistemu javnih finansija i proaktivnosti institucija u borbi protiv korupcije, sa posebnim akcentom na ulogu i značaj zviždača. On se osvrnuo na rad ASK i izazovima u minulom periodu, te o potrebi izmjena Zakona o sprečavanju korupcije i drugih sistemskih zakona. Ovo iz razloga kako bi se proširila nadležnost ASK-a i učvrstila njena pozicija, što bi u narednom periodu dovelo do još boljih rezultata u borbi protiv korupcije. U svom izlaganju gospodin Radulović se osvrnuo i na status zviždača, te istakao da je u posljednje vrijeme sve više građana koji ASK-u prijavljuju slučajeve korupcije.

Učesnicima se obratio i Vukas Radonjić, tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu, govoreći na temu borbe protiv visoke korupcije i izazovima sa kojima se susrijeće Specijalno državno tužilaštvo u ovoj oblasti, kao i o propisima kojima se koristi u svakodnevnom radu. G. Radonjić se osvrnuo i na značaj saradnje kako sa državnim tako i sa međunarodnim institucijama, te objasnio ulogu instituta svjedoka saradnika i prikrivenog islednika, ali i mjera tajnog nadzora kao bitnih za pokretanje postupaka. Drugi dan seminara svojim izlaganjem zaključio je Nj.E. Veselko Grubišić, ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori. G. Grubišić je podijelio dragocjeno iskustvo Hrvatske koje ona ima kao zemlja članica EU. On je objasnio koliko je bitno jasno definisati javnu politiku, kako bi se na pravi način suočili sa preprekama na putu ka EU.

Trećeg dana seminara učesnicima su se obratili Milan Žugić, urednik agencije MINA i Marko Vešović, urednik portala RTCG. G. Žugić govorio je o nizu uslova koje treba stvoriti da bi se novinari bavili istraživačkim novinarstvom, ta kako koristiti Zakon o slobodnom pristupu informacija. G. Vešović je istakao neophodnost rješavanja slučajeva napada na novinare i rješavanje ubistva urednika Dana Duška Jovanovića.
Predavači su ukazali na neophodnost bolje saradnje istraživačkih novinara sa međunarodnim organizacijama i fondovima koje su spremne da finansiraju takve projekte, kako bi se mogle na kvalitetan način sprovoditi novinarske istrage. Kako su naveli, kvalitetnom radu istraživačkih novinara može značajno doprinijeti Fond za medijski pluralizam, ali i očekivane izmjene seta medijskih zakona.

Seminar je završen dodjelom diploma polaznicima XX generacije Škole političkih studija.