Enter your keyword

Počinje treća faza projekta o održivom korišćenju energije i EE u Crnoj Gori

U periodu od 09. do 10. septembra, u Skoplju, će se održati kick off event treće faze projekta “Javni dijalog o održivom korišćenju energije i energetskoj efikasnosti u Crnoj Gori”.

Sedam škola političkih studija iz regiona su prethodnih godina uspješno vodile dijalog na ovu temu, sa različitim ciljnim grupama, a događaj u Skoplju na kojem će prisustvovati direktori škola političkih studija sa Balkana, predstavnici GIZ-a i DBU-a, zvanično će najaviti treću fazu ovog projekta.

Projekat finansira GIZ-ov Otvoreni regionalni fond za energetsku efikasnost i DBU ( Federalna njemačka fondacija za životnu sredinu) a biće fokusiran na jačanje kapaciteta civilnog sektora za vođenje adekvatnog dijaloga na ovu temu ali i praćenja rada nadležnih institucija kroz razne monitoring mehanizme i organizovanje parlamentarnog konsultativnog saslušanja u saradnji sa Skupštinom Crne Gore.