Enter your keyword

Poruke i smjernice III Foruma alumnista

Poruke i smjernice III Foruma alumnista

Poštovani alumnisti/kinje, gosti i gošće III Foruma demokratskog rukovođenja,
U Osnivačkom aktu Foruma demokratskog rukovođenja jasno su zacrtani ciljevi koji podrazumijevaju organizovanje, povezivanje i održavanje komunikacije među polaznicima.

ŠDR je tu da stvara uslove za dodatno obrazovanje, povezivanje sa partnerskim školama političkih studija a iznad svega saradnju među samim alumnistima na osnovama programskog sadržaja. Sve ovo nas čini jačim u namjeri da zajedničkim djelovanjem možemo konstantno doprinositi demokratskim i integrativnim procesima u Crnoj Gori.

Vašim prisustvom i radom i danas smo pokazali da je ova alumni veza jaka, da traje i postiže svrhu našeg postojanja i osnivanja na ovom prostoru. Danas smo, sa ovog skupa, uspjeli da pošaljemo određene poruke a neki od njih su:

– U Crnoj Gori je neophodno obezbijediti stabilnost institucija koje osiguravaju demokratski proces a u tom kontekstu stabilnost Parlamenta je ključan uslov za pristupne pregovore;
– Neophodno je osigurati slobodu izražavanja kako bi se postiglo objektivno izvještavanje kao i odgovornost za one medije koji ne izvještavaju objektivno ;
– Ohrabriti participaciju mladih, koji vjeruju u promjene, da učestvuju u društvenim procesima;
– Uloga civilnog sektora je od ogromnog značaja u procesu crnogorske tranzicije gdje je unutrašnja podijeljenost velika;
– Uključiti građane u proces planiranja i realizaciju politika kako bi se sistem učinio uspješnijim;
– Neophodno je jačati svijest donosioca odluka ali i cjelokupnog društva o značaju održivog razvoja i zaštite životne sredine kao neprocjenjivog resursa Crne Gore;
– Sopstveni potencijal, vjera u sebe i želja za prevazilaženjem prepreka su ključ uspjeha. Neuspjeh nije odgovornost kolektiva već individualaca koji vodi proces;
– Vodititi državu ili bilo koji sektor podrazumjeva viziju onih koji vode , dok vizionarima trebaju timovi koji će tu viziju ispratiti i relaizovati.

Ključna poruka sa ovog skupa je da dijalog treba da opstane i neophodan je kako u procesu integracija tako i u drugim procesima. ŠDR i njeni alumnisti stoga pozivaju sve društvene aktere na poštovanje kulture dijaloga jer dijalog nema alternativu u rješavanju bilo kakvih problema u kojem se društvo zadesi.