Enter your keyword

Poslanici Crne Gore i BiH o izazovima dvije države na putu ka EU

Poslanici Crne Gore i BiH o izazovima dvije države na putu ka EU

I Crna Gora i Bosna i Hercegovina treba da ulože dodatne napore u procesu usvajanja evropskih standarda, prvenstveno zbog unutrašnje potrebe društva, a ne isključivo zbog toga što su to obaveze koje kroz pregovarački proces, dvije države treba da ispune na svom evropskom putu, jedna je od glavnih poruka seminara koji se od četvrtka do nedjelje ( 15. – 18. decembar ) održava na Jahorini na temu izazova u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.

Učesnici seminara, poslanici, predstavnici izvršne vlasti, civilnog sektora i medija, i visoki funkcioneri političkih partija dvije države saglasili su se da su evropski standardi, prilagođavanje pravnog sistema i puna primjena zakonskih rješenja prioritet obje zemlje, ne samo zbog ispunjavanja uslova iz pregovaračkih poglavlja, već prvenstveno kao način da se primjenom najbolje evropske prakse poboljša kvalitet života i životni standard građana Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Učesnici seminara su, u kontekstu regionalne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope ( Zapadnog Balkana ), posebno potencirali značaj unapređenja bilateralne saradnje između dvije države, kako na ekonomskom planu kroz unaprijeđenje trgovinske razmjene, saobraćajne i energetske infrastrukture, tako i na polju političke, kulturne i saradnje svih segmenata društva. Ukazano je da je na Vladama Crne Gore i Bosne i Hercegovine da se u tom smjeru učine konkretni koraci i to u što kraćem roku.

Učesnici su se saglasili da politička nestabilnost u regionu, često inicirana kratkoročnim, sebičnim ciljevima političkih elita, onemogućava snažnije povezivanje regiona u svim aspektima i punu posvećenost konkretnim problemima građana, te u konačnom i procesu EU integracija.

Poslanici iz Crne Gore su posebno skrenuli pažnju na činjenicu da gotovo polovina poslanika Skupštine Crne Gore bojkotuje Parlament zbog neriješene situacije po pitanju tzv. „državnog udara” tokom izbornog dana.

Zajednička je ocjena da je seminar na kome učestvuje veliki broj predstavnika dvije države, među njima i značajan broj predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, dobra prilika za uspostavljanje kontinuiranog međusobnog dijaloga i prilika za razmijenu kontakata i najboljih iskustava dvije susjedne države.

Događaj se realizuje u organizaciji Škola političkih studija Savjeta Evrope (Škole demokratskog rukovođenja i Škole političkih studija Savjeta Evrope BiH).

Učesnici seminara sa crnogorske strane su:

 • Aleksandar Damjanović SNP, poslanik
 • Bojan Zeković SDP, savjetnik Kluba poslanika i član Predsjedništva
 • Branislav Radulović DRI, član Senata
 • Danijela Pavićević SNP, poslanica
 • Dritan Abazović URA, poslanik
 • Jovan Jole Vučurović NOVA, poslanik
 • Mijomir Pejović DEMOKRATE, poslanik
 • Milica Minić portal CDM, urednica
 • Mirko Stanić SDP, portparol i član Predsjedništva
 • Neđeljko Rudović URA , poslanik
 • Satka Hajdarpašić LPCG, savjetnica za evropske poslove, međunarodnu saradnju, ljudska prava i mlade
 • Sead Šahman BS, portparol i član Predsjedništva
 • Slaven Radunović NOVA, poslanik
 • Zdenka Popović DEMOKRATE, poslanica