Enter your keyword

Predsjednica ASPS zahtijeva hitno oslobađanje Ilgara Mammadova

Strazbur, 21.novembar 2016: Nezakonito uhapšen i pritvoren Ilgar Mammadov, direktor Škole političkih studija Savjeta Evrope iz Bakua, trebalo bi da bude oslobođen odmah, kazala je danas u Strazburu Catherine Lalumiere, predsjednica Asocijacije Škola političkih studija (ASPS).

Bivša francuska ministarka koja prisustvuje sastanku o ljudskim pravima i demokratiji, javno je osudila presudu Vrhvnog suda Azerbejdžana o žalbi opozicionog političara, što predstavlja flagrantno kršenje presude Suda za ljudska prava u Strazburu iz 2014. godine.

Slučaj protiv Azerbejdžana na sudu u Strazburu pokrenuo je Ilgar Mammadov, vodeći branilac ljudskih prava, nakon hapšenja i boravka u pritvoru, zbog optužbi za politički motivisano nasilje, nakon što je saopštio da će se kandidovati protiv Ilhama Aliyeva na predsjdničkim izborima 2013. godine.

Pozivajući na djela, a ne samo na obećanja, Caherine Lalumiere kazala je da Evropska unija, Savjet Evrope i OSCE moraju omogućiti adekvatno sprovođenje odluka Suda i puno poštovanje ljudskih prava, uključujući i slobodu izražavanja, slobodu udruživanja, slobodu medija i nezavisnost sudstva kako u Azerbejdžanu tako i u ostalim državama članicama.

NAPOMENA ZA UREDNIKE

• Asocijacija Škola političkih studija osnovana je 2008. godine sa sjedištem u Strazburu. Asocijacija pruža podršku mreži, koju danas sačinjava već 21 Škola Savjeta Evrope u Evropi i Africi, u cilju jačanja međusobnih veza i podsticanja njihovog razvoja.
• Catherine Lalumiere (Francuska), predsjednica Asocijacije Škola političkih studija, bila je Generalna sekretarka Savjeta Evrope od 1989. do 1994. godine. Zahvaljujući njoj, prva Škola osnovana je 1992. godine u Moskvi.