Enter your keyword

Prvi alumni seminar ŠDR-a “Lokalna samouprava i decentralizacija”

U periodu od 06. do 08. marta u okviru programa Škole demokratskog rukovođenja za 2015. godinu održaće se seminar za alumniste na temu “Lokalna samouprava i decentralizacija- principi i izazovi u reformama”. Seminar će okupiti 24 alumnista koji su proteklih 12 godina prošli kroz program naše Škole, a koji trenutno obavljaju značajne funkcije u lokalnim samoupravama. Učesnici seminara biće i alumnisti ŠDR-a iz nevladinog sektora i medija koji djeluju ili su zainteresovani za ovu oblast.

Prvog dana seminara učesnici će posjetiti ministarstva finansija i unutrašnjih poslova, tačnije njihova odjeljenja zadužena za funkcionisanje lokalnih samouprava. Drugog dana seminara profesor Đorđije Blažić predavaće učesnicima o značaju i principima decentralizacije dok će savjetnik ministra unutrašnjih poslova kojeg je delegirala Francuska ambasada gdin Remy Privat približiti našim alumnistima kako lokalne samouprave i regionalni razvoj funkcionišu u Francuskoj. Učesnici će imati priliku da se dodatno edukuju i o sistemu lokalne samouprave u Velikoj Britaniji kao i o Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i crnogorskoj legislativi u toj oblasti.

Poseban dio seminara biće posvećen oblasti energetske efikasnosti. Direktor NVO “Ozon” Aleksandar Perović govoriće o obavezama lokalnih samouprava u oblasti upravljanja otpadom te kako se otpad može upotrijebiti u korisne svrhe.

Poslednji dan seminara biće posvećen principima energetske efikasnosti, kao i crnogorskom i EU zakonodavstvu u toj oblasti ali i primjerima dobre prakse na lokalnom nivou u oblasti EE.
Prvi alumni seminar održaće se u hotelu “Residence” u Budvi uz podršku Savjeta Evrope, Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ i njenog Otvorenog regionalnog Fonda za energetsku efikasnost.