Enter your keyword

RAD 2014 zatvoriće tema o ravnopravnosti polova u regionu

RAD 2014 zatvoriće tema o ravnopravnosti polova u regionu

U periodu od 13-16 novembra u Sarajevu će se održati četvrti i završni modul Regionalne akademije za demokratiju 2014 (RAD 2014). Tema ovogodišnjeg RAD-a su ljudska i manjinska prava a poslednji modul biće posvećen temi „U susret jednakom učešću žena: Ravnopravnost polova u regionu”.

 Zastupljenost žena u parlamentima zemalja članica Evropske Unije stagnira već nekoliko godina i u prosjeku iznosi 27 odsto sa velikim razlikama između država. U odnosu na ovakvu sliku stanja u zakonodavnoj, situacija je mnogo lošija kada se pažnja usmjeri na izvršnu vlast. Prosjek u zemljama članicama EU kada je u pitanju zastupljenost žena u izvršnoj vlasti je na nivou od 25 procenata. U našem regionu situacija ide iz krajnosti u krajnost pa je doskora zastupljenost žena u Vijeću ministara BiH iznosila 0 procenata dok je ista zastupljenost u novoizabranoj Vladi Slovenije na nivou od 37,5 %.

Ni Crna Gora se ne može pohvaliti napretkom kada je u pitanju zastupljenost žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Za proteklih 14 godina zastupljenost žena u Parlamentu je porasla za svega devet odsto i trenutno iznosi 14,8 odsto. Situacija nije bolja ni kada je u pitanju izvršna vlast pa od ukupno 18 ministarskih mjesta svega tri zauzimaju žene.

Na poslednjem modulu RAD-a 2014 godine učesnici iz sedam zemalja regiona diskutovaće o sledećim temama: „ Koje su politike konsensuza u današnjoj Bosni i Hercegovini?”, ” Panevropska perspektiva jednakosti polova i prioritizovanje polova”, ” Prioritizovanje polova: rezultati, izazovi i izgledi u BiH”, ” Prioritizovanje jednakosti polova u političkim partijama u Zapadnom Balkanu”, a RAD 2014 završiće radionicom o četiri moguća scenarija za budućnost Zapadnog Balkana.”

Polaznicima RAD-a 2014, na svečanoj ceremoniji, diplome će uručiti italijanski ambassador u BiH NJ.E. Ruggero Corias.

Više informacija o Regionalnoj Akademiji za Demokratiju možete naći na sledećem linku: http://www.radwb.eu/