Enter your keyword

RAD spaja političare regiona

Prvi seminar u okviru Regionalne akademije za demokratiju 2015 održaće se u Crnoj Gori, od 26. februara do 1. marta u hotelu “Maestral” u Pržnu. Ovogodišnji RAD posvećen je izazovima u izgradnji demokratskih institucija, a prvi seminar održaće se na temu “Dobro upravljanje na Zapadnom Balkanu: Dostignuća demokratske tranzicije”.

Govore dobrodošlice učesnicima RAD 2015 održaće, Direktor Direktorata za planiranje politika pri Savjetu Evrope gdin Matjaž Gruden, šef delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori gdin Mitja Drobnič i gdin Pjer Mirel ovogodišnji dekan Regionalne akademije za demokratiju i bivši direktor Direkcije za proširenje EU za Zapadni Balkan.
Nakon svečane dobrodošlice, seminar će se nastaviti sa izlaganjem NJ.E. gdina Nilsa Ragnar Kamsvaga, ambasadora Norveške za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Na seminaru će, narednog dana, učestvovati i gdin Goran Svilanović Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju.

Regionalna akademija za demokratiju je inicijativa koju već treću godinu zaredom sprovodi sedam škola političkih studija Savjeta Evrope iz regiona, a među njima i crnogorska Škola demokratskog rukovođenja, uz podršku Evropske Komisije. Svake godine program okuplja skoro 50 učesnika, vodećih političkih lidera sa Zapadnog Balkana, a sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta u aktuelnim demokratskim procesima, u osnaživanju standarda ljudskih i prava manjina i u cilju njihovog izdizanja iznad nacionalnih i političkih interesa a u duhu regionalne saradnje i pomirenja na Balkanu.

Direktori škola političkih studija Savjeta Evrope po prvi put u Crnoj Gori

Po prvi put Crna Gora i crnogorska Škola demokratskog rukovođenja biće domaćin redovnom godišnjem sastanku direktora škola političkih studija Savjeta Evrope. Godišnji sastanak direktora škola političkih studija planiran je u periodu od 30. do 31. marta tekuće godine. Do sada su se ovi sastanci organizovali isključivo u Veneciji i Strazburu.

Mreža škola poličkih studija (http://www.schoolsofpoliticalstudies.eu ) okuplja 21 političku školu iz istočne i jugoistične Evrope, Višegradske grupe zemalja, Kavkaza i Sjeverne Afrike.
Misija škola političkih studija je jačanje demokratskog upravljanja u Evropi i šire, kreiranje kulture poštovanja demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i vladavine prava kroz doedukaciju budućih generacija političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih lidera. Prepoznajući značaj i uticaj škola političkih studija Komitet ministara Savjeta Evrope identifikovao je Mrežu škola političkih studija kao prioritetnu oblast u radu te institucije.