Enter your keyword

Sa kandidatima za XIV generaciju ŠDR intervjui u septembru

Konkurs Škole demokratskog rukovođenja za polaznike XIV generacije završen je 25. jula 2015. godine.

Od 87 pristiglih prijava, tim ŠDR-a odabraće kandidate koji će ući u uži krug, a na osnovu njihovog profesionalnog angažmana, povezanosti sa temom ovogodišnjeg programa Škole, kao i poznavanja engleskog jezika. Sa kandidatima koji uđu u uži krug biće obavljeni intervjui od 1. do 5. septembra 2015. godine, a o tome će biti blagovremeno informisani putem e-maila.