Enter your keyword

SAOPŠTENJE O ODLUCI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU ASOCIJACIJE ŠKOLA POLITIČKIH STUDIJA SAVJETA EVROPE PROTIV RUSKE FEDERACIJE

SAOPŠTENJE O ODLUCI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU ASOCIJACIJE ŠKOLA POLITIČKIH STUDIJA SAVJETA EVROPE PROTIV RUSKE FEDERACIJE

STRAZBUR 18. jun 2024: U presudi koja je objavljena jutros, Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) presudio je u korist Asocijacije Škola političkih studija Savjeta Europe (AŠPS). Sud je osudio Rusku Federaciju koja je 25. decembra 2020. ovu nevladinu organizaciju sa sjedištem u Strazburu klasifikovao  kao “nepoželjnu organizaciju” prema zakonu Vladimira Putina iz 2015. čiji je cilj da ućutka glasove disidenata, nevladinih organizacija, medija i branilaca ljudskih prava.

Ruski sudovi utvrdili su da AŠPS, koja okuplja oko dvadeset Škola političkih studija u Evropi i Sjevernoj Africi, predstavlja prijetnju ustavnom poretku i sigurnosti njihove zemlje. Konkretno, smatrali su da promovisanje demokratske kulture među mladim ruskim liderima predstavlja otvoreno miješanje u unutrašnje stvari njihove zemlje.

Sud u Strazburu presudio je da je Ruska Federacija prekršila član 11. (sloboda okupljanja i udruživanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima koji se tumači u svjetlu člana 10. (sloboda izražavanja). AŠPS je u svojoj prijavi tvrdila da je klasifikacija kao “nepoželjna organizacija” bila nepredvidiva i da je ograničila njenu slobodu izražavanja i udruživanja.

Pozdravljajući odluku Suda, predsjednik AŠPS, Nils Muižnieks kazao je je: “Pozdravljamo ovu odluku, koja opravdava nas i slične organizacije koje su se nepravedno našle na meti ruskih vlasti. Iako Rusija više nije članica Savjeta Evrope, presuda šalje snažan signal drugim vladama i mogla bi poslužiti kao jedan od mnogih putokaza koje Rusija treba da slijedi ako i kada želi da se vrati u demokratsku zajednicu nacija.”

Postupci pred ruskim sudovima i prijava Evropskom sudu za ljudska prava ne bi bili mogući bez neiscrpne predanosti i pro bono pomoći Kirilla Koroteeva, direktora međunarodnog odjeljenja ruske nevladine organizacije, Međunarodne grupe za odbranu ljudskih prava AGORA i bivšeg pravnog direktora Centra za ljudska prava “Memorijal”.