Enter your keyword

Saopštenje povodom svečanog otvaranja Regionalne akademije za demokratiju

Obavještavamo vas da će se u periodu od 23.-26. februara u Subotici održati svečano otvaranje i I modul Regionalne akademije za demokratiju u organizaciji Evropske asocijacije Mreže škola političkih studija čija je članica i crnogorska Škola demokratskog rukovođenja. Regionalna akademiјa za demokratiјu (RAD), je inicijativa koju sprovodi sedam Škola političkih studiјa, uz podršku Evropske uniјe.

OPŠIRNIJE