Enter your keyword

SASTANAK ENERGETSKE ZAJEDNICE I ZELENIH POSLANIČKIH GRUPA ZAPADNOG BALKANA

SASTANAK ENERGETSKE ZAJEDNICE I ZELENIH POSLANIČKIH GRUPA ZAPADNOG BALKANA

Članovi Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice i članovi Zelenih poslaničkih grupa iz regiona Zapadnog Balkana održali su 5. decembra 2022. u Beču zajedničku radionicu u organizaciji GIZ-a i Sekretarijata Energetske zajednice.
Tokom radionice učesnici su imali priliku da diskutuju sa ekspertima iz Sekretarijata Energetske zajednice o nacionalnim energetsko-klimatskim planovima, korišćenju uglja u vrijeme krize i energetskom siromaštvu. Na radionici, kao predstavnici Zelene poslaničke grupe u Skupštini Crne Gore, učestvovali su poslanici Dejan Đurović i Nikola Bajčetić, kao i zvanične članice Plenuma Dragica Sekulić i Jovanka Bogavac, koje su ujedno i članice Zelene poslaničke grupe u Skupštini Crne Gore.

Radionicu su otvorile Ina Sovsun i Sibil Strahl, direktorka ORF-ETC programa iz GIZ-a, a u uvodnim izlaganjim učesnicima su se obratili Dirk Bušle (Dirk Buschle), zamjenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice i Jasna Sekulović, menadžerka ORF-ETC projekta iz GIZ-a u Crnoj Gori. Ukazano je da nacionalni parlamenti imaju značajnu ulogu u uslovima energetske krize i, kao donosioci odluka, moraju biti potpuno informisani o aktivnostima koje zemlje treba da preduzimaju u kontekstu Zelene agende za Zapadni Balkan. Data je puna podrška članovima Zelenih poslaničkih grupa da kroz svoj dodatni angažman i djelovanje u parlamentima daju doprinos nacionalnim zelenim politikama.

Eksperti Sekretarijata EZ su, između ostalog, prezentovali faze u kojima se Ugovorne strane EZ trenutno nalaze kada je u pitanju izrada NECP-a ukazujući na to da su do sada Albanija i Sjeverna Makedonija usvojile planove dok ostale zemlje imaju rok za dostavu nacrta do juna 2023. godine.

Imajući u vidu da je na najavljenom sastanku Ministarskog savjeta EZ predviđeno usvajanje novih ciljeva za 2030, delegaciju Skupštine Crne Gore je interesovalo da li isti moraju biti uključeni u NECP, s obzirom na to da je Crna Gora u fazi izrade tog plana.