Enter your keyword

SEMINAR “KULTURA, OBIČAJI, JEZIK I PRAVA ROMA I EGIPĆANA”

SEMINAR “KULTURA, OBIČAJI, JEZIK I PRAVA ROMA I EGIPĆANA”

Škola političkih studija organizuje seminar po nazivu “Kultura, običaji, jezik i prava Roma i Egipćana”. Seminar će se održati u Pljevljima u periodu od 2. do 4. aprila 2021.
Igor Golubović, predsjednik Opštine Pljevlja otvoriće seminar u petak, 2. aprila 2021. Istog dana učesnicima seminara obratiće se Ramiz Šahman, predstavnik Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Boris Raonić, predsjednik GA. Uvodno predavanje učesnicima će održati Elvis Beriša, direktor NVO Koračajte sa nama – Phiren Amenca, na temu Kultura, običaj, jezik i prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Na seminaru će se govoriti i o političkom i društvenom aktivizmu Roma i Egipćana, značaju njihovog obrazovanja, ulozi Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u ostvarivanju prava Roma i Egipćana. Treći dan seminara biće posvećen aktivizmu Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori a biće prikazane nagrađene novinarske priče na konkursu za najbolju istraživačku priču o promociji kulture i jezika Roma. Učesnici će tokom posjete Pljevljima imati priliku da obiđu Centar za kulturu i muzej.

Seminar se organizuje uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.