Enter your keyword

ŠKOLA POLITIČKIH STUDIJA – WEBINAR „KRIZNO KOMUNICIRANJE I LJUDSKA PRAVA U DOBA COVID-19 EPIDEMIJE“

Škola političkih studija u sklopu redovnog praćenja društveno-političke situacije i mjera u kojoj te promjene uslovljavaju poštovanje ljudskih prava – organizuje 30. aprila webinar „Krizno komuniciranje i ljudska prava u doba COVID-19 epidemije“. Webinar je otvoren za sve dosadašnje polaznike Škole političkih studija.

Cilj webinara je da kroz interaktivne diskusije preispita principe komuniciranja u kriznim društvenim situacijama i važnosti dijeljenja bitnih informacija od strane nadležnih organa, kako bi se preduprijedile špekulacije, uticaj „fake news“ i osnažio stepen informisanosti građana, kao neophodnog preduslova javne podrške radu državnih organa.

U drugom dijelu webinara, fokus će biti na oblast ljudskih prava, i neophodnost njihovog poštovanja, pogotovo u osjetljivim kriznim situacijama, kada se kompletni normativni institucionalni okvir prilagođavaju vanrednim mjerama.
Iako su ove dvije teme naizgled nepovezane, trenutna društvena kriza izavana COVID-19 epidemijom i stepen uticaja na ukorijenjene društvene navike, ekonomske prakse i političke odnose – sve više ukazuju da se svijet nakon COVID-19 neće tako lako ili možda uopšte vratiti na staro. Cilj oba predavanja jeste upravo da iz različitih perspektiva otvore raspravu o tome kako te promjene utiču na crnogorsko društvo, koje su opasnosti, a koje su mogućnosti po pitanju održavanja i unaprjeđenja nasljeđa ljudskih prava i društvene kohezije u Crnoj Gori.

Predavači na webinaru biće Miodrag Strugar, stručnjak u oblasti komunikacija i Milan Radović, programski direktor Građanske alijanse.

Webinar će biti organizovan 30 aprila, preko javno dostupne ZOOM platforme, s početkom u 11h i predviđenim trajanjem do 12.30.

Molimo sve zainteresovane alumniste da se prijave za učešće do 26. aprila na mejl [email protected].

Naša IT služba će svim registrovanim učesnicima blagovremeno poslati link za pristup webinaru, kao i osnovne instrukcije za pristup i aktivno učešće tokom webinara.