Enter your keyword

Svjetski Forum Demokratije 2016

U Strazburu se od 7. do 9. novembra održava Svjetski Forum Demokratije 2016 na temu „Demokratija i ravnopravnost – da li je obrazovanje važno?”.

Ovaj Forum fokusiraće se na odnos između demokratije i obrazovanja i koliko je ono bitno za demokratska društva. Škole, univerziteti, organizacije civilnog društva i ostale obrazovne institucije treba da ohrabre sticanje vrijednosti i vještina koje su suštinske za demokratiju. Ovaj događaj, koji okuplja preko 500 učesnika, lidera iz različitih sfera i dijelova svijeta, fokusiraće se na to kako obrazovanje može pomoći da se premosti jaz u društvu. Škola demokratskog rukovođenja, sa svojim polaznicima, učestvovaće i ove godine na ovom veoma značajnom događaju.

Agenda Foruma dostupna je na sledećem linku: http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/programme-2016