Enter your keyword

Temom „Vladavina prava u Crnoj Gori“ završava se program za XIII generaciju ŠDR-a

Temom „Vladavina prava u Crnoj Gori“ završava se program za XIII generaciju ŠDR-a

U periodu od 19. do 21. decembra, u hotelu „ Maestral“ u Miločeru održaće se četvrti i završni seminar za polaznike XIII generacije Škole demokratskog rukovođenja. Seminar će biti posvećen temi „Vladavina prava u Crnoj Gori“. Prvog dana seminara polaznici ŠDR-a posjetiće subjekte nadležne za sprovođenje vladavine prava u Crnoj Gori: Ministarstvo pravde, Vrhovni sud kao i Upravu policije.

Predavanjem zaštitnika države pred Evropskim sudom za ljudska prava gdina Zorana Pažina o samom konceptu Vladavine prava, započeće drugi dan seminara. O izazovima pregovaračkog procesa u ovoj oblasti predavaće gđa Svetlana Rajković, Generalna direktorka Direktorata za međunarodno pravnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu pravde, dok će o procesu Vladavine prava u kontekstu suočavanja sa prošlošću predavanje održati gdin Milan Radović, koordinator programa Ljudskih prava u našoj organizaciji. Šta je pokazalo istraživanje o stavovima građana i sudija o situaciji u pravosuđu, polaznicima XIII generacije predstaviće gdin Zoran Vujičić, koordinator programa Vladavine prava. O tome koji su to izazovi koji proizilaze iz procesa EU integracija a iz perspektive Ministarstva unutrašnjih poslova, predavaće gdin Ivan Ivanišević, Generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije pri MUP-u.

Narednog dana o efikasnosti pravosuđa i nezavisnosti sudskog sistema u Crnoj Gori predavanje će održati gdin Siniša Bjeković, direktor Centra za ljudska prava dok će situaciju o odnosima sudova i medija predstaviti gdin Milivoje Krivokapić, savjetnik u Udruženju sudija. Članica Akademskog savjeta ŠDR-a dr Olivera Komar predavaće o povjerenju građana u institucije i vladavinu prava. Nakon toga, gdja Komar i drugi član Akademskog savjeta ŠDR-a gdin Nenad Koprivica uručiće diplome o uspješno završenom programu Škole polaznicima XIII generacije.

Ova generacija ŠDR-a okupila je 24 predstavnika parlamentarnih političkih partija, medija, državne uprave, sindikata i NVO-a u Crnoj Gori a moduli, organizovani za njih, su posvećeni različitim aspektima procesa evropskih integracija.