Enter your keyword

Završni seminar i alumni konferencija RAD-a

Završni seminar i alumni konferencija RAD-a

U periodu od 27. do 30. novembra u Beogradu, u okviru Regionalne Akademije za Demokratiju 2015, održaće se poslednji seminar i završna alumni konferencija koja će okupiti sve polaznike RAD-a.

Tema ovogodišnje Akademije je “Izgradnja demokratskih institucija” dok će se na poslednjem seminaru diskutovati o ulozi ​državnih i ​ne državnih aktera u kreiranju ​i implementaciji ​politika. Tema završne alumni konferencije biće​ “Demokratija i regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu”. Ovogodišnji RAD okuplja pedeset polaznika iz sedam zemalja regiona a Školu demokratskog rukovođenja predstavlja sedam učesnika – članova crnogorskog Parlamenta, visokih lokalnih funkcionera i političara. Regionalna Akademija za Demokratiju je inicijativa Mreže Škola političkih studija Savjeta Evrope sa Zapadnog Balkana sa ciljem da se doprinese razvoju nove političke kulture i elite u regionu.​

Za više informacija posjetite sajt:​
​http://www.radwb.eu/2013/events/20-state-and-non-state-actors-in-effective-policy-implementation-and-oversight.